OldalakTámogatók

Hargita Megye Tanácsa

Csíki Anyák Egyesülete

Belépés:


Mi ez?

A www.pimpimpare.ro oldal az értékhordozó erdélyi magyar gyermekkultúra széleskörű népszerűsítése érdekében jött létre. Célja a kortárs erdélyi magyar gyermekkultúra szereplőinek bemutatása, alkotásaik, előadásaik, kiadványaik, tevékenységeik minél szélesebb körben történő megismertetése, az irodalom, a művészetek és a tudomány iránti érdeklődés felkeltése, és ezáltal az ízlés és értékrend formálása. Nem titkolt szándékunk továbbá a gyermekkultúrával kapcsolatos információk könnyebb hozzáférhetőségének biztosítása a rendezvényszervezéssel foglalkozó intézmények és szervezetek számára, valamint a művészet, tudomány és kézműves kultúra bármely területét képviselő alkotók, előadók, oktatók, szervezetek kapcsolathálójának megerősítése.


Kérjük Önöket, hogy az oldalra szánt bemutatkozó adatlapjukat az email címre küldjék, ezek általunk kerülnek majd feltöltésre. Saját oldal létrehozása a katalógusban díjmentes. A felület létrehozását Hargita Megye Tanácsa támogatta. Az adatgyűjtéssel, a tartalmak rendszerezésével, szerkesztésével, az oldallal kapcsolatos mindenfajta ügyintézéssel, kommunikációs feladatokkal a Csíki Anyák Egyesületének önkéntes tagjai foglalkoznak.


Köszönjük, hogy élnek az oldal kínálta lehetőséggel, és hozzájárulnak a tartalom gyarapításához!